wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie podkarpackim w jednym z powiatów: powiat lubaczowski, powiat przeworski, powiat przemyski ziemski. Projekt skierowany jest do osób, które nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu i należą co najmniej do jednej z następujących grup:

a) kobiety

b) osoby długotrwale bezrobotne

c) osoby 50+

d) osoby niepełnosprawne.

Uczestnicy projektu

Osoba bezrobotna oraz bierna zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie podkarpackim w jednym z powiatów: powiat lubaczowski, powiat przeworski, powiat przemyski ziemski i należąca co najmniej do jednej z następujących grup:

  • Kobiety;
  • Osoby powyżej 50 roku życia;
  • Osoby długotrwale bezrobotne;
  • Osoby niepełnosprawne.